Aktywne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Remonty tarasów od fachowców

Aktywne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

W wielu budynkach konieczne jest stosowanie dodatkowych środków ochrony. Wynika to z ich przeznaczenia oraz liczby osób, która może jednocześnie przebywać na ich terenie. W obowiązujących przepisach i aktach prawnych umieszczone są wszelkie obostrzenia, które muszą zostać spełnione przez zarządców tych obiektów. Jednym z największych zagrożeń w budynkach takich jak muzea, kina, galerie handlowe czy urzędy jest wystąpienie otwartego ognia.

Rola rzeczoznawcy ochrony ppoż

profesjonalny rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowychStanowi to niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Może również powodować nieodwracalne straty materialne. Właśnie dlatego tak ważnym jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. W tym celu stosowane są zabezpieczenia czynne oraz bierne. Niemniej jednak prawo przechodzi ciągłą aktualizację tak żeby dostosować obecne zapisy do technologii i rozwiązań dostępnych na rynku. W takim przypadku zarządca jest zobligowany do dostosowania obiektu do wyżej wymienionych. Jest to możliwe poprzez sporządzenie specjalnego raportu, który wykonuje profesjonalny rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ekspertyza zawiera w sobie dokładny opis stanu rzeczywistego wraz z porównaniem go do obowiązujących przepisów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszystko jest dokładnie opisane wraz z powołaniem na akty prawne.

Jest to bardzo ważne. Co więcej rzeczoznawca może zaproponować działania mające na celu zapewnienie zgodności budynku z przepisami. Może to być chociażby wymiana urządzeń sygnalizacyjnych z tradycyjnych akustycznych na takie z komunikatem głosowym. Dzięki temu alarm jest lepiej zrozumiały dla wszystkich osób przebywających na terenie obiektu. Świetnie sprawdza się to we wszelkiego rodzaju hostelach czy miejscach, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób nieprzeszkolonych w zakresie ewakuacji.