tłumacz

Badamy ścieżki kariery – tłumacz

Nauka języków obcych jest priorytetem w procesie edukacji i to już od najmłodszych lat życia, kiedy to przyswajanie zwrotów i wyrażeń jest procesem wyraźnie skuteczniejszym niż w momencie dorastania, czy też dorosłości, gdyż jest działaniem podyktowanym przez naturę. Poznawanie świata, w tym przez mowę, jest kolejnym etapem rozwoju człowieka. Oczywiście, niektórzy mają większe predyspozycje do nauki języków niż ich rówieśnicy, nie przeszkadza to jednak w samym procesie nauczania. Efektywne przyswajanie kolejnego języka może zaskutkować ułatwieniem w zdobyciu ciekawego zawodu, pełnego wyzwań w codziennej rutynie – pracy jako tłumacz przysięgły.

tłumaczAby zostać tłumaczem nie wystarczy wyłącznie dobra znajomość języka – to jeden z tych zawodów, w których kształcimy się przez całe życie, co oczywiście jest podyktowane ciągłym rozwojem języka, co widać szczególnie kiedy patrzymy na rozwój internetu i powiązanych z nim technologii. Neologizmy, które powstają dzięki temu zjawisku nie mogą być obcymi terminami dla profesjonalisty. Ścieżka kariery, jaką podąża tłumacz, może mieć dwie ścieżki – studia oraz tak zwane bycie native speakerem w drugim języku ojczystym. Ten drugi przypadek jest wyjątkowy i najczęściej jest wynikiem tego, że dziecko posiada rodziców władających różnymi językami. Pierwszy jest klasycznym rozwiązaniem w tej branży. Naukę języka należy zacząć jak najwcześniej, wskazane są kursy z native speakerami właśnie, którzy oprócz oswojenia z akcentem, nauczą rozumienia działania języka dużo lepiej niż tutorzy, którzy podjęli tradycyjną naukę. Studia lingwistyczne, czy też filologia jest kolejnym etapem, który należy ukończyć, aby posiadać odpowiednie przygotowanie do zawodu. Tłumacz oprócz znajomości zwrotów musi rozumieć ich kontekst, który często powiązany jest z kulturą danego państwa, dlatego warto aby wybrał licencjonowaną szkołę, chociażby warszawską.

Jeżeli marzymy o zawodzie, w którym należy kształcić się cały czas to wybierzmy taką ścieżkę kariery jak tłumacz. Nasze kompetencje możemy potwierdzać nie tylko dyplomem studiów, ale i kursów respektowanych na całym świecie. Z pewnością jest to zawód, który ma zasięg globalny.