Badania magnetyczne

Badania magnetyczne mostu przed dopuszczeniem do użytku

Mosty są bardzo powszechnymi konstrukcjami, ponieważ w bardzo wielu miastach obecne są rzeki, które utrudniają komunikację obu stron miasta. Z tego powodu wynaleziono mosty, które umożliwiają przedostanie się osób i przedmiotów na drugą stronę rzeki.

Nie tylko badania magnetyczne

Badania magnetyczneJest wiele firm zajmujących się konstrukcją mostów, muszą one spełniać określone normy, sprzęt wykorzystywany podczas budowy musi być sprawny i podlegający regularnym przeglądom, a pracownicy muszą być wykwalifikowani oraz muszą posiadać ukończone kursy i szkolenia. Sam most przed dopuszczeniem do użytku musi przejść przez szereg badań i testów bezpieczeństwa, ponieważ prawo tego wymaga. Dodatkowo, testy i badania te muszą być wykonywane przez specjalistów z placówki, która posiada odpowiednie certyfikaty. Te wszystkie wymogi podyktowane są przez wzgląd na bezpieczeństwo osób, które będą z mostu korzystały. Firma budowlana odpowiada za jakość wykonania produktu, lecz także musi zapewnić to, że zostaną przeprowadzone odpowiednie testy i most nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Jednymi z najczęściej wykonywanych badań są badania penetracyjne, które wykorzystują zjawisko włoskowatości, czyli kapilarności, które polega na tym, że wprowadzona ciecz przenika do różnych trudno dostępnych miejsc i je wypełnia. Innym, często wykorzystywanym rodzajem badań są badania ultradźwiękowe, które wykorzystują zjawiska akustyczne, które zachodzą w komponentach, a nieciągłości w materiale są wykrywane przy pomocy fal ultradźwiękowych. Skuteczne badania magnetyczne są również dość często wykorzystywane, ze względu na to, że jest to bardzo czuła i miarodajna metoda nieniszcząca, które jest stosunkowo tania i łatwa w zastosowaniu.

Przy użyciu tej metody wykorzystuje się oddziaływanie sił magnetycznych, które oddziałują na cząsteczki ferromagnetyczne. Badania składu chemicznego – PMI – są najnowszą i najlepszą metodą badania składu chemicznego materiałów, jednakże jest to metoda bardzo droga, skomplikowana i obecnie jeszcze rzadko stosowana.