Co dla menedżerów? Szkolenia!

 

Praca na stanowisku managera, zawsze była moim marzeniem, ale nie bardzo wiedziałem od czego zacząć. Chciałem spróbować czy mam szansę sprawdzić się w tej, bądź co bądź, trudnej pracy. Niestety, w swoim zawodzie raczej nie miałem ku temu żadnej okazji, jak również nic nie wskazywało na rychłą zmianę sytuacji. Na szczęście dysponowałem odpowiednim zasobem wolnego czasu, co umożliwiło mi wzięcie udziału w  profesjonalnym szkoleniu, w trakcie którego dowiedziałem się na czym polega specyfika zawodu.

O tym jak wspominam szkolenie dla managerów

szkolenia dla managerówO kursie, w którym uczestniczyłem mogę mówić niemal w samych superlatywach. Pokrótce opiszę Wam co się działo podczas szkolenia. Zgodnie z przedstawioną przez firmę ofertą, prowadzone na wstępie testy pozwoliły mi na poznanie mojego indywidualnego stylu przywództwa. Następnie, odbyliśmy ćwiczenia w grupach, których celem było umiejętności delegowania zadań, jak również skutecznego ich egzekwowania. Każdy miał szansę wcielić się w rolę zarówno kierownika, jak i trudnego pracownika. Podczas wykonywania ćwiczenia byliśmy obserwowani, dzięki czemu w informacji zwrotnej dowiedziałem się jakie są moje mocne i słabe strony w trakcie trudnych sytuacji dla zespołu. Ostatnim punktem weekendowego szkolenia dla managerów były warsztaty polegające na praktycznych ćwiczeniach asertywnego stylu komunikowania się, a także panowania nad emocjami podczas trudnych rozmów. Sądzę, że te umiejętności są potrzebne na każdym stanowisku, nie tylko kierowniczym, a nawet w tak zwanym życiu codziennym, a zatem wykorzystam je nawet w swojej obecnej pracy. Dodatkowe zajęcia z zarządzania czasem sprawiły z kolei, że poprawiła się moja efektywność pracy.

Uważam, że to dobrze, że skorzystałem z szansy na przekonanie się o własnym potencjale. Cenę kursu traktuję w kategoriach inwestycji we własny rozwój i nie żałuję poniesionych kosztów.