Czym jest i do czego służy promieniowanie gamma?

Remonty tarasów od fachowców

Czym jest i do czego służy promieniowanie gamma?

Fale elektromagnetyczne są sprężonym polem elektrycznym i magnetycznym, które rozchodzi się w przestrzeni. Jednym z takich fal jest właśnie promieniowanie gamma. Jest to promieniowanie o najkrótszej długości fali i największej częstotliwości. Promieniowanie gamma wysyłane jest przez promieniotwórcze substancje.

Zastosowanie promieniowania gamma

polecany spektrometr gammaPomimo, że promieniowanie gamma jest raczej szkodliwe dla człowieka, tak jak promieniowanie rentgenowskie, wykorzystywane jest w wielu dziedzinach dając pozytywne korzyści. Przede wszystkim ten rodzaj fal elektromagnetycznych zastosowanie ma w badaniach laboratoryjnych do identyfikacji różnych substancji promieniotwórczych oraz badań zjawisk fizycznych. Promieniowanie gamma jest kluczowym elementem aparatury zwanej spektrometrem gamma. Aparatura jaką jest polecany spektrometr gamma pozwala na wyznaczenie widma energetycznego promieniowania gamma, czyli rozkładu częstości występowania fotonów o danej energii w badanym materiale. Ponadto za pomocą spektrometru gamma dokonuje się licznych badań geofizycznych. Przykładowo aparaturę tę wykorzystano przy odwiertach naftowych, węglowych i gazu ziemnego w celu odnalezienia ich źródeł. Promieniowanie gamma wykorzystuje także i inne urządzenie pomiarowe, a mianowicie licznik Geigera-Mullera, powszechnie wykorzystywane w przemyśle do wykrywania uszkodzeń oraz kontroli materiałów, sprawdzania izolacji i uszczelnień, do wykrywania nieprawidłowości w złączach spawanych.

Ponadto promieniowanie gamma wykorzystuje się również do sterylizacji narzędzi medycznych oraz utrwalania żywności. Również i w medycynie znalazło ono zastosowanie, między innymi do radioterapii przy leczeniu nowotworów czy też w diagnostyce tomograficznej. Jak zatem widać ten rodzaj fal elektromagnetycznych ma szerokie zastosowanie w wielu branżach.