Filtrujące ściany lakiernicze

Remonty tarasów od fachowców

Filtrujące ściany lakiernicze

Maszyna filtrująca to obowiązkowy element wielu zakładów pracy. Bardzo ważne jest to, by działała w sposób wydajny, zatrzymując pył czy rozpuszczalniki. Wpływa to pozytywnie nie tylko na zdrowie pracowników, ale także na sam proces pokrywania powierzchni lakierem.

Kupno oczyszczającej ściany lakierniczej 

sucha ściana lakierniczaObniżenie jakości nakładanej powłoki może być efektem ubocznym niesprawnego mechanizmu. Obniży to wydajność pracy. Zdarza się to w sytuacjach, kiedy powstaje zakurz. Zjawisko pojawia się wtedy, gdy następuje rozpylone powietrze powraca i pokrywa detale. Skutkiem takiego niepożądanego działania może być konieczność ponownego przeszlifowania materiału. Sucha ściana lakiernicza zapobiega takiemu efektowi. Wyłapuje z powietrza nie tylko zakurz, ale także wtrącenia. Ułatwia to znacznie pracę lakiernika, który musi pokrywać powierzchnie z największą starannością. Powodem, dla którego ściana jest popularnym rozwiązaniem, jest także obniżenie ryzyka wybuchu pożaru na terenie zakładu pracy. Posiadają wentylatory kanałowe, które skutecznie odprowadzają zanieczyszczone pyłami powietrze. Modele często są wyposażone w specjalne lampy przeciwwybuchowe czy systemy alarmujące. Mechanizmy pozwalają na sprawowanie lepszej kontroli nad bezpieczeństwem. Są również cenione za solidną konstrukcję, która może wydajnie służyć nawet przez kilkanaście lat. To inwestycja, która jest niezwykle opłacalna. Wyposażenie ściany ułatwia wygodną pracę. Jest to spowodowane np. istnieniem miejsca na stojak, na którym można odłożyć pistolet.

Ergonomia pracy jest niezwykle ważnym aspektem w działaniu zakładów przemysłowych. Z uwagi na specyfikę branży lakierniczej, właściwemu wyposażeniu takiego miejsca trzeba poświęcić należytą uwagę. Poprawia to bezpieczeństwo i obniża ryzyko wypadków.