Jak ważne są aparaty powietrzne i odzież ochronna?

Zabezpieczenie przed pożarem obejmuje, poza sprzętem do zwalczania, środki ochrony indywidualnej. Które z nich są najpopularniejsze? W jaki sposób wyposażeni są strażacy i zakładowe służby zwalczające ogień? Na jakie aspekty zwracają uwagę producenci?

Aparaty powietrzne i odzież ochronna w walce z ogniem

Aparat powietrznyOchrona swojego ciała jest bardzo ważna, gdy występuje pożar. Przede wszystkim należy zadbać o drogi oddechowe, bo ich poparzenie może stać się bardzo niebezpieczne dla życia. Coraz więcej firm oferuje profesjonalny aparat powietrzny. W tej kategorii występują rozmaite modele, które różnią się od siebie specyfiką i wielkością. Możliwości jest wiele, a najlepiej sugerować się sprzętem, który odpowiada przewidywanemu zagrożeniu. W miejscu pracy warto przewidywać i wyposażać się w sprzęt tego typu, jeśli opcja wystąpienia niekontrolowanego ognia jest brana pod uwagę. Tyczy się to przede wszystkim firm zajmujących się produkcją, czy transportem materiałów łatwopalnych. Zabezpieczenie pracowników aparatami powietrznymi daje szansę na jak najszybsze przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej. Dlatego też ważne jest, żeby rozmieszczenie sprzętu, który ma zapewnić ochronę dróg oddechowych, uwzględniało stanowiska, gdzie zagrożenie jest największe. Niezbędne jest też szkolenie praktyczne z obsługi aparatów. Należy też pamiętać o stałej aktualizacji poziomu wiedzy pracowników. W przypadku zakupienia nowego modelu, warto ponownie przeszkolić osoby pracujące. Poza tym, w niektórych zakładach używa się odzieży żaroodpornej.

Tyczy się to zwłaszcza zakładów, gdzie występują prace hutnicze. Jednak coraz więcej typów odzieży ochronnej znajduje zastosowanie w różnorodnych branżach. Zabezpieczenie przed pożarem powinno skupiać się na rozwoju percepcji i szybkiego reagowania w momencie wystąpienia zagrożenia. Najważniejsze jest rozsądne działanie.