Projekcje B-Mode i M-Mode w badaniu USG serca

Wśród specjalistycznych badań kardiologicznych na szczególną uwagę zasługuje echo serca. To badanie nie różni się praktycznie niczym od zwykłego badania ultrasonograficznego, bo jak wiadomo, tu również korzysta się z ultradźwięków, które przenikają to tkanek.

Wady w obrębie mięśnia sercowego i zastawek

echo serca - BydgoszczLekarz diagnosta doskonale wie, w jakiej przestrzeni międzyżebrowej powinna znaleźć się głowica, aby zobrazować serca. Struktury serca można obrazować w dwóch głównych projekcjach. Projekcja B-Mode jest projekcją dwuwymiarową. Z kolei projekcja M-Mode jest projekcją jednowymiarową. W każdej projekcji możliwe jest dokonanie właściwych pomiarów. Lekarz bada, jakie wymiary mają ściany komór i przedsionków. Dość często stwierdzane są takie schorzenia jak kardiomiopatia, kiedy dochodzi do zaburzeń rozrostu mięśnia sercowego. Oprócz tego echo serca – Bydgoszcz pozwala na dokładną oceną zastawek sercowych. W sercu znajdują się takie zastawki jak: dwudzielna między lewą komorą i lewym przedsionkiem oraz trójdzielna między prawą komorą i prawym przedsionkiem. Są też zastawki półksiężycowate znajdujące się np. w aorcie. W czasie badania ultrasonograficznego serca bada się też przepływy. Dzięki badaniu dopplerowskiemu można sprawdzić, czy krew nie miesza się w komorach. Zdarzają się nawet ubytki w przegrodzie międzykomorowej i międzyprzedsionkowej. U dzieci mogą z kolei występować wady wrodzone serca. Dzięki badaniu USG serca można poznać dokładną strukturę tego narządu i określić schorzenie (jeśli takie występuje).

Echo serca może potwierdzić podejrzenia. Wady serca często leczone są farmakologicznie. Jeśli są do wady bardzo zaawansowane, wtedy konieczna może być operacja chirurgiczna. Dzięki badaniu można zapobiec rozwijającej się niewydolności mięśnia sercowego, która zagraża życiu pacjenta.