Rozliczanie diety kierowców

Remonty tarasów od fachowców

Rozliczanie diety kierowców

Poprawa stanu nawierzchni naszych dróg oraz rozbudowa autostrad nie pozostała bez wpływu na rozwój transportu kołowego. W ostatnim czasie powstało wielu przewoźników, czyli przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania działalności gospodarczej dotyczącej transportu drogowego. Zatrudniają oni odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych kierowców oraz posiadają odpowiednie zaplecze transportowe.

Jak łatwo rozliczyć dietę kierowcy?

rozliczenie diet kierowcyTransport drogowy regulują przepisy dotyczące normalizowania czasu pracy kierowców. Zostały one wprowadzone w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa ruchu na drogach i autostradach. Kierowcy oraz ich pracodawcy zostali zobligowani do przestrzegania tych przepisów, a za ich łamanie grożą wysokie sankcje finansowe. Czas pracy kierowcy liczy się od rozpoczęcia do zakończenia pracy. W okresie tym jest on w pełni odpowiedzialny za przewożony przez siebie towar oraz za stan samochodu. Dziennie nie powinien on przekraczać dziewięciu godzin jazdy, w wyjątkowych chwilach może dojść do dziesięciu ale nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Po czteroipółgodzinnej jeździe przysługuje prawo do czterdziestopięciominutowej przerwy. Zawód kierowcy nie należy do najłatwiejszych, najczęściej przebywa on poza domem. Szoferka staje się miejscem zarówno jego pracy jak i relaksu i wypoczynku. Przebywającym kilka dni poza domem kierowcom należą się diety, są to koszty wyżywienia w czasie podróży. W każdej firmie transportowej rozliczenie diet kierowcy wykonuje upoważniona do tego osoba.

Pamiętajmy więc, że dieta to wsparcie finansowe przeznaczone na zakup żywności. Rozliczanie diet kierowcy odbywa się w każdej firmie indywidualnie. Jest ono usankcjonowane prawnie i każdy pracodawca ma obowiązek wywiązywania się z tego. Natomiast dieta jest dodatkowym wyposażeniem finansowym kierowcy.