Usprawnienie i obniżenie kosztów zużycia energii w budynku

Warto wiedzieć, jakie konkretnie elementy wchodzą w skład certyfikatu energetycznego danego budynku. Na pierwszym miejscu znajdują się oczywiście dane dotyczące budynku. To bardzo ważne, bo świadectwo wydawane jest tylko dla konkretnego budynku, więc certyfikat musi zawierać szczegółowe dane (i wcale nie chodzi tutaj tylko o adres budynku).

Elementy wchodzące w skład świadectwa energetycznego

audyt efektywności energetycznej wrocławW drugim punkcie znajduje się zapotrzebowanie energetyczne. Jest to zapotrzebowanie, które ma służyć do ogrzania budynku, ale również wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Trzeci punkt stanowi o zapotrzebowaniu energii elektrycznej w odniesieniu do klimatyzacji oraz wentylacji. Czwarty punkt dotyczy zapotrzebowania energetycznego dla budynków niemieszkalnych. Chodzi tu przede wszystkim o energię, która jest zużywana na całodobowe oświetlenie takich budynków. Mogą to być sklepy, supermarkety i inne. Taki audyt efektywności energetycznej wrocław przeprowadzany jest tylko przez osobę do tego uprawnioną. Dopiero w piątym punkcie znajdują się wskazówki i podpowiedzi co do usprawniania i obniżania kosztów zużycia energii w danym budynku. Po co to wszystko? Przede wszystkim po to, by płacić zdecydowanie niższe rachunki i by budynek spełniał rolę budynku energooszczędnego, który nie pochłania nadmiaru energii. System świadectw charakterystyk energetycznych został wprowadzony również na polskim rynku i dotyczy konkretnych budynków.

Bez wątpienia trzeba tutaj wspomnieć o takich budynkach jak: te o różnym przeznaczeniu i funkcji, części budynków, lokale, kotły, urządzenia do klimatyzacji. Mówi o tym dokładniej ustawa, która powstała w dniu 19 września 2007 roku. Została ona wprowadzona zgodnie z postanowieniami we wcześniejszej dyrektywie Unii Europejskiej. Mowa o dyrektywie pochodzącej z 2002 roku.